Європейська науково-промислова палата нагородила дипломом якості і золотою медаллю Директора Луганського навчального центру Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського Ярового Володимира Михайловича за високоякісну професійну діяльність та фундаментальний вклад в інноваційну освіту.

В Луганському навчальному центрі до навчального процесу застосовуються такі інноваційні методи, як проблемні лекції з використанням комп'ютерних технологій, семінари - дискусії, проведення комплексного тестування, експрес - опитування, а також організація дистанційного навчання. Поетапне впровадження вибраної стратегії буде здійснювати вплив для створення динамічної системи високоякісної освітньої, кваліфікаційної та наукової підготовці майбутніх спеціалістів.