14 березня 2013 року у читальній залі корпусу №1 відбулося засідання школи педагогічної майстерності, на якому були розглянуті питання: «Формування інформаційної культури викладача та студента», «Професійна самоосвіта сучасного викладача». Відкрила заняття заступник директора з навчально-методичної роботи Казьміна О.М. Виступили з доповідями: «Роль бібліотеки у формуванні інформаційного простору педагога та студента», «Роль бібліотеки у забезпеченні зростання професійної компетенції педагогічних кадрів» – зав. бібліотекою Ліхідченко Л.Ю. та бібліотекар Негода Н.В.; «Використання інформаційного простору у викладанні дисципліни «Товарознавство харчових продуктів» – викладач Калько О.Г.; «Використання періодичних видань у викладанні обліково-фінансових дисциплін» – викладач Юрченко О.С.; «Професійна самоосвіта сучасного викладача» – викладачі Влахова Н.В., Разліваєва О.В. З вимогами до професійної компетентності викладача та вимогами до оформлення навчально-методичної документації відповідно до наказу МОНмолодьспорту України «Про затвердження форм документів з підготовки кадрів у ВНЗ І-IV рівнів акредитації» від 29.03.2012 №384 ознайомили методисти Захаренко Л.М. та Часовська Л.І. З інформацією «Про реалізацію реформ в освіті, започаткованих Президентом України В. Януковичем» виступила заступник директора з навчально-виховної роботи
 Бєлаш О.О.