Протягом тижня проведено: конкурс стіннівок «Можливості мережі Internet», заняття для викладачів «Використання пошукових серверів Internet при підготовці до занять», І етап Всеукраїнської олімпіади «Комп’ютеризація в бухгалтерському обліку» серед студентів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації Луганської області, ІІ етап VII Всеукраїнської олімпіади  інформатики та комп’ютерної техніки серед студентів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації Луганської області, конкурс на краще представлення матеріалу за допомогою мультимедійних презентацій, створених у середовищі програми MS Power Point з теми: "Технічне забезпечення ПК", виставка-огляд нових посібників, методичних матеріалів викладачів циклової комісії інформатики та комп'ютерної техніки.