З 17.03.2014 по 21.03.2014 – тиждень циклової комісії обліково-фінансових дисциплін. У межах тижня проведено: науково-теоретична конференція «Страховий ринок України»; Круглий стіл на тему "Ділове середовище та розвиток підприємництва в Україні"; КВК "Фінансист -  професія молоді";   відкриті заняття з дисципліни «Фінансовий облік» з тем: «Форми і системи оплати праці»  (викладач Баклан Н.В.), "Документальне оформлення і порядок нарахування оплати за дні відпустки. Розрахунок допомоги у зв'язку з тимчасовою  непрацездатністю" (викладач Пашкова Н.В.).